המגמה האוריינטלית

מרכז עפרון למחול הורה ירושלים

יהושוע יבין 19, עמק המצלבה

ירושלים 93705

02-6796552

dorityeyni@gmail.com

find us on facebook 

Photo by Oliver Miller